Askolan Teatteriyhdistys ry               laadittu 15.3.2023

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)

1. Rekisterin pitäjä

Askolan Teatteriyhdistys ry, Rinnetie 3 A, 07510 Askola

askolanteatteri@gmail.com, www.askolanteatteri.fi

2. Yhteyshenkilö

Veikko Kurki

040-5605762, askolanteatteri@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Pastori Liimataisen maalliset murheet-näytelmän pääsylippuvarauksien ja lipunmyynnin asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään teatterilippujen varausten kohdistamiseksi varauksen tehneille henkilöille sekä mahdollisten varaus- ja esitysmuutosten ilmoittamiseksi varauksen tehneille henkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään lippuvarauksen tehneen henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tiedot itse Askolan Teatteriyhdistyksen nettisivujen varauskaavakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla keinoin.

7. Henkilötietojen vastaanottajat / säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja käsittelee yhdistyksessä tämän rekisterin yhteyshenkilö, rahastonhoitaja sekä lipunmyyjät. Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa viranomaisille niitä pyydettäessä esim. onnettomuustapauksissa.

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Paperinen aineisto pidetään rekisterinpitäjän kotona lukitussa tilassa ja esityspaikalla lipunmyyntipaikalla on lista lippuvaraajien nimistä.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: Käyttöoikeudet digitaaliseen aineistoon on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja niiden käyttämistä valvotaan.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan ottamalla yhteyttä kohdassa kaksi mainittuun rekisteristä vastaavaan henkilöön.

Tiedot näytetään vain henkilölle itselleen tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin .